Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş yolu 25. km. 06935 Sincan / Ankara
+90 312 267 00 00
info@asokosgebcevrelab.org.tr

Analitik Kimya Deneyi Birimi

ASO KOSGEB ÇEVRE LABORATUVARI

  • Laboratuvarda Analitik Kimya Deney Biriminden hizmet alınacaksa; aşağıdaki iş akışı izlenir.
  • Laboratuvara elden yada fax ile talep yazısı gönderilir. (Talep yazısında tarih, yetkili imzası, irtibat bilgileri ve hangi analizlerin yapılacağı belirtilir.)
  • Talep laboratuvar tarafından değerlendirilir.
  • Talep laboratuvar tarafından kabul edilirse; analiz için gönderilecek numuneler laboratuvara kargo ile ya da elden gönderilir.
  • Numuneler firma tarafından etiketlenir. (Numunenin cinsi numune kapları üzerinde belirtilmelir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu, örnekleme tarihi, örnekleme saati ve numune alan kişinin adı) numune kabı üzerine yazılmalıdır.)
  • Numune miktarları ve numune alma kaplarının seçimi: Su ve atık su numuneleri yapılacak analize göre uygun kaplarda ve hacimlerde olmalıdır. Uygun hacim ve kaplar aşağıdaki listede verilmiştir. Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava olmayacak şekilde kapatılmalıdır.
  • Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 2 kg temiz naylon torba, ağzı geniş naylon bidon veya cam kavanozda da alınabilir.
  • Bakteriyolojik analizler (Toplam koliform ve Fekal koliform analizi) için numune alma noktası (musluk, boru ucu) alkol ile yakılarak steril hale getirilmelidir. Numuneler; 100 ml’lik steril kahverengi şişeye, şişenin altından tutularak ve su 10 – 15 dakika akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır. Alınan numune 8 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
  • Firma tarafından alınarak laboratuara getirilen numuneler; karanlık bir ortamda 1-5°C arasındaki bir sıcaklıkta saklanarak taşınmalı ve getirilmelidir.

 “Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler” için tıklayınız…